Expand Cut Tags

No cut tags

Jan. 19th, 2017

giladdalal: (Default)
כן אומנם מרגיש לפעמים קצת ילד אבל החודש חגגתי 30
החלפתי קידומת ורשמית נכנסתי לעשור של המחוייבויות
אם העשור האחרון היה מוקדש לעצמי, לימודים בילויים העשור הבא הולך להיות מוקדש למשפחה
אז על חתונה כבר סימנתי וי לפני חצי שנה
וכולם מחכים כבר לצעד הבא שהוא כמובן הריון שלי ושל ליאת
גם זה יגיע בקרוב אני מאמין
מוזר קצת להחליף את הקידומת , מרגיש לי מבוגר בשבילי
כנראה בכל אחד מאיתנו תמיד יישאר אותו ילד נצחי שמסרב להתבגר
ואני חושב שזה טוב, זה ממתן קצת את הכבדות שהחיים מביאים איתם לפעמים

Profile

giladdalal: (Default)
giladdalal

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718 192021
22232425262728
293031    

Page Summary

Style Credit

Page generated Sep. 20th, 2017 02:35 pm
Powered by Dreamwidth Studios