Expand Cut Tags

No cut tags

Jan. 3rd, 2016

giladdalal: (Default)
יש משהו מדבק במיוחד בריקוד. כמו ששלמה ארצי שר - נרקוד נשכח. ליאת הכירה לי לראשונה את כל סוגי הריקוד. עד אז חשבתי שזה לא גברי לרקוד, אבל היום אני אוהב את כל סוגי הריקודים. גם ביחד, גם לחוד, גם אנחנו יוצאים לבלות בהרבה מועדוני ריקוד ובקיצור - רוקדים וחוגגים את החיים.
giladdalal: (Default)
פעם, כשהיינו קטנים ותלמידים בבית הספר היינו מקבלים תעודות. נכון שזה היה רגע מלחיץ והייתי פוחד להביא הבייתה את התעודה. מחשש שההורים הפרפקציוניסטים שלי יגערו ובי ויכעסו עליי למה לא הכל מושלם. אבל עדיין היום כשאני גדול חסרה לי תעודה. הייתי רוצה לדעת כמה אני. זה משהו שכל אחד רוצה ונוח לו לדעת כמה הוא צריך להשתפר ובמה..

Profile

giladdalal: (Default)
giladdalal

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718 192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Page generated Sep. 20th, 2017 02:35 pm
Powered by Dreamwidth Studios