Expand Cut Tags

No cut tags

Dec. 24th, 2014

giladdalal: (Default)
פלורנטין מאוד השתנתה בשנים האחרונות, או שלחלופין, כשאתה גר פה, אתה רואה דברים בזווית קצת אחרת. כשהייתי מגיע לבלות פה הכל היה נראה כזה מגניב עם אווירה חולי"ת כזו. עכשיו אני רואה בעיקר את הזבל מהמסעדות ואת קקי הכלבים שלא נאסף על המדרכות.

גם נושא כאוב נוסף זו הבנייה המתמדת כאן, כל בניין שיש כאן עובר שיפוץ או בנייה מחדש, כך יוצא שאתה מרגיש שאתה חי באתר בנייה ולא ברחוב הכי מגניב בתל אביב. אני מקווה שראש עיריית תל אביב יתעורר ויבין שהפנינה הזו הולכת ונהרסת, ויעשה משהו כדי להציל אותה.

Profile

giladdalal: (Default)
giladdalal

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718 192021
22232425262728
293031    

Page Summary

Style Credit

Page generated Sep. 20th, 2017 02:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios